VIDEO

Belmontės arija iš W.A. Mozarto operos „Pagrobimas iš Seralio” 3 veiksmo
Režisierius seras David McVicar, dirigentas Robin Ticciati, Glyndebourno operų festivalis, 2015

Alfredo arija iš G. Verdi op Traviata antrojo veiksmo. Dirigentas Gérard Korsten,  Lyono opera, 2009